Program poduzeća

·  HIDRAULIKA - uljna i vodna, industrijska i mobilna

  • dijagnostika - na osnovi dugogodišnjeg iskustva i stečenih praktičnih i teoretskih znanja osposobljeni smo za jednu od najtežih disciplina u području hidraulike (i općenito struke ) da meritorno i odgovorno donosimo zaključke i rješenja.
  • servis, remont i rekonstrukcije - pojedinačnih komponenti, dijela opreme i kompletne hidrauličke opreme
  • projektiranje - hidraulički cilindri, agregati, hidraulički sistemi sa klasičnom i proporcionalnom tehnikom, specijalni zahtjevi - multiplikatori tlaka ( zraka, ulja, vode )
  • komponente - pumpe, ventili tlaka i protoka, razvodnici, cilindri, akumulatori, filteri
  • pumpne jedinice i agregati, hidraulički sistemi                                                  

·  PNEUNATIKA                                         

  • dijagnostika           
  • projektiranje

·  SPECIJALNI STROJEVI 
 

·  HIDRAULIČKI ALATI - program zastupanja stranih firmi

POWERTEAM( USA)

visokokvalitetni hidraulički alati i pribor

  • cilindri od 45 kN do 5129 kN - čelčni, aluminijski, pločasti, sa prolaznom rupom, vlačni
  • pumpe 700 bara - ručne, električne, pneumatske, baterijske, benzinske
  • izvlakači od 9 kN do 936 kN -dizalice od 18 kN do 1391 kN

- HYTORC( USA) hidraulički momentni ključevi br.1 u svijetu

Specijalna sredstva za podmazivanje MOLYKOTE